Potencjał analiz germanistycznej tekstologii kontrastywnej. Szanse i ograniczenia mediolingwistyki kontrastywnej

Author(s) Hanus Anna
Year 2019
Language of Investigation PL
Studied Language
Please cite as follows: Hanus Anna (2019): Potencjał analiz germanistycznej tekstologii kontrastywnej. Szanse i ograniczenia mediolingwistyki kontrastywnej. W: Hofman Iwona, Kępa-Figura Danuta (red.): Współczesne media 10. Problemy i metody badań nad mediami. T.2. Lublin, 43-60.