Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu

Author(s) Hanus Anna
Year 2018
Language of Investigation PL
Studied Language PL, DE
Please cite as follows: Hanus Anna (2018): Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu. Wrocław – Dresden