Panie Prezydencie, Monsieur le Président... Formy adresatywne w polskim i francuskim dyskursie polityczno-medialnym

Author(s) Kostro Monika, Wróblewska-Pawlak Krystyna
Year 2016
Language of Investigation PL
Studied Language PL, FR
Please cite as follows:

Kostro Monika, Wróblewska-Pawlak Krystyna (2016): Panie Prezydencie, Monsieur le Président... Formy adresatywne w polskim i francuskim dyskursie polityczno-medialnym. Warszawa.