Wizualny populizm: analiza praktyk multimodalnych na przykładzie plakatów wyborczych z Polski i Niemiec

Author(s) Czachur Waldemar, Pappert Steffen
Year 2019
Language of Investigation PL
Studied Language DE, PL
Please cite as follows:

Czachur Waldemar, Pappert Steffen (2019): Wizualny populizm: analiza praktyk multimodalnych na przykładzie plakatów wyborczych z Polski i Niemiec. In: tekst i dyskurs – text und diskurs 12, 125-149 DOI: 10.7311/tid.12.2019.10