Korpuszok

Az összehasonlító diskurzuskutatás oktatásában és kutatásában hasznos korpuszok (párhuzamos korpusok nélkül):


Ingyenes többnyelvű párhuzamos korpuszok, amelyek alkalmasak lehetnek az összehasonlító diskurzustanulmányok kutatására és oktatására: