A hálózatról

A Varsóban megalapított network comparative discourse studies (összehasonlító diskurzus elemzések hálózat) olyan kutatókat és egyetemi oktatókat kíván összekapcsolni egymással, akik diskurzuselemzéssel foglalkoznak és akik érdeklődnek az összehasonlító kérdésfelvetések iránt. Érdeklődésünk középpontjában a diskurzusok összevetése áll. Ezért olyan kutatók hálózatát szeretnénk létrehozni, akik nyelvi alapokon álló összehasonlító diskurzuselemzéseket végeznek inter- vagy intralingvális módon, mégpedig oly módon, hogy kollektív tudásmintázatokat tárjanak fel, valamint hogy a különböző társadalmakban fellelhető pozicionálási stratégiákat azonosítsanak.

A network comparative discourse studies az „Összehasonlító diskurzusnyelvészet lehetőségei. Nemzetköziesítés – digitalizáció - transzformáció” című workshop munkája nyomán jött létre. A workshopra 2022. szeptember 18-20. között került sor Varsóban azzal a céllal, hogy összekapcsoljon egymással germanistákat, egykori DAAD-ösztöndíjas germanistákat Lengyelországból, Magyarországról, Olaszországból, Bosznia-Hercegovinából, valamint Svájcból és Nagy-Britanniából. A workshop célkitűzése az volt, hogy eszmecserét indítson el az összehasonlító diskurzusnyelvészet minőségének erősítését szolgáló módszertani kérdésekről, illetve hogy reflektáljon azokra a lehetőségekre, amelyeket a(z összehasonlító) diksurzusnyelvészet nyújt a német mint idegen nyelv egyetemi oktatásában.

Ha a kutatásai során Ön is összehasonlító diskurzusnyelvészettel foglalkozik és szívesen cserélne eszmét velünk, akkor örömmel vennénk, ha belépne a hálózat tagjainak sorába! Ezen a címen veheti fel velünk a kapcsolatot: contact@comparative-discourse-studies.net.