Jak porównywać obrazy Europy? Refleksje teoretyczno-metodologiczne po lekturze Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów

Author(s) Czachur Waldemar
Year 2019
Language of Investigation PL
Studied Language
Please cite as follows:

Czachur Waldemar (2019): Jak porównywać obrazy Europy? Refleksje teoretyczno-metodologiczne po lekturze Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów. In: Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica 53, s. 7-20, DOI: 10.18778/0208-6077.53.01 

Abstract

Celem pracy jest analiza porównawcza konceptu/pojęcia EUROPA w językach polskim i niemieckim. Badanie porównawcze przeprowadzone jest w oparciu o analizy owych konceptów zaprezentowanych w Leksykonie aksjologicznym Słowian i ich sąsiadów w tomie drugim, poświęconym Europie (2018). W tym kontekście omówiono również główne założenia teoretyczne i metodyczne istotne dla badań porównawczych, w tym sposób tworzenia tertium comparationis.