Határok, falak és kerítések a migrációról folytatott magyar sajtódiskurzusban 2015-ben (Grenzen, Mauern und Zäune im ungarischen Mediendiskurs über die Migration 2015). 1. rész (Teil 1)

Author(s) Rada Roberta
Year 2022
Language of Investigation HU
Studied Language HU
Please cite as follows:

Rada, Roberta (2022): Határok, falak és kerítések a migrációról folytatott magyar sajtódiskurzusban 2015-ben (Grenzen, Mauern und Zäune im ungarischen Mediendiskurs über die Migration 2015). 1. rész (Teil 1). In: Magyar Nyelv, 118, 4/2022, S. 419-425. https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2022.4.419

Abstract

Az országok, államok közötti határok, illetve az azokon történő átjutás 2015 óta sarkalatos pontját képezik a migrációról folytatott magyarországi médiadiskurzusnak. Jelen tanulmány célja, hogy elsődlegesen a vonatkozó germanisztikai nyelvészeti szakirodalomra támaszkodva, nyelvészeti eszközök segítségével feltárja, mely tudás-, gondolkodás- és értékmintákat közvetített a migrációról folytatott magyar nyelvű sajtódiskurzus a határokról és a határvédelemről 2015-ben. A vizsgálat elméleti és módszertani hátterét a deskriptív nyelvészeti diskurzuselemzés biztosítja, az elemzések a szókincsegységekre fókuszálnak. A vizsgálati korpusz egy tematikus, elektronikus korpusz, amely közel 5000, Magyarországon megjelent online sajtószöveget foglal magába. A korpuszon végzett kvantitatív és kvalitatív elemzések a határ, valamint határkerítés és határzár szavaknak a vizsgált diskurzusban történő nyelvhasználati mintáit tárják fel, amelyekből levezethető, hogy a magyar társadalom hogyan gondolkodik a szavak által jelölt fogalmakról, hogyan viszonyul azok jelöltjeihez.