Wariantywność gatunkowa w ujęciach kontrastywnych na przykładzie wybranych polskich i niemieckich tabloidów

Author(s) Hanus Anna
Year 2014
Language of Investigation PL
Studied Language PL, DE
Please cite as follows: Hanus Anna (2014): Wariantywność gatunkowa w ujęciach kontrastywnych na przykładzie wybranych polskich i niemieckich tabloidów. In: tekst i dyskurs – text und diskurs 7, 237-258.